بخش دیگری از از فعالیت های این شرکت در خدمت صنایع خودرویی کشور میباشد که شامل ساخت انواع قطعات شاسی خودرو های سنگین (برش تیرکی طولی ایسوزو ،برش و فرم و مونتاژ شاسی اتوبوس و خودرو های افرود و تاکتیکی میباشد .از دیگر محصولات این زمینه میتوان به تولید انواع قطعات بدنه و طراحی و ساخت و مونتاژ ادوات جانبی خودرو های خاص نظیر باربند های تاکتیکی ، سپر اتقک حمل پول و سایر ملزومات  با کاربری خاص اشاره نمود .