• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

سرویس ها و خدمات

اطلاعات پارس لیزر

ارتباط با ما

دفتر : تهران – خ مطهري -بعد از ميرزاي شيرازي -جنب بانك شهر - پلاك...

مشتریان پارس لیزر

شركت واگن سازي تهران ، فراب ، شركت مپنا ،  توگا (توربينهاي گازي مپنا)...

کاربردهای لیزر

خدمات شرکت پارس لیزر ارتباطات کاری و خدماتی این شرکت می تواند با صنایع...

خواص لیزر

خواص لیزر با توجه به برش قطعات توسط اشعه خصوصاً در مورد ورقهای ضخامت...