آرشیو برای جولای, 2014

خواص لیزر

خواص لیزر با توجه به برش قطعات توسط اشعه خصوصاً در مورد ورقهای ضخامت پایین هیچ گونه حرارتی به قطعه وارد نمی شود لذا قطعه خواص خود را حفظ کرده و دیگر نیازی به عملیات حرارتی نخواهد داشت. دقت بالای…