بلاگ

کاربردهای لیزر

خدمات شرکت پارس لیزر

ارتباطات کاری و خدماتی این شرکت می تواند با صنایع زیر مرتبط باشد

صنایع ماشین سازی و قطعه سازی

صنایع نظامی- هوا و فضا

صنایع خودروسازی

صنایع نفت و پتروشیمی

صنایع برق، مخابرات

صنایع غذایی

موارد تزئینی

این پست دارای 0 دیدگاه