بلاگ

خواص لیزر

خواص لیزر
با توجه به برش قطعات توسط اشعه خصوصاً در مورد ورقهای ضخامت پایین هیچ گونه حرارتی به قطعه وارد نمی شود لذا قطعه خواص خود را حفظ کرده و دیگر نیازی به عملیات حرارتی نخواهد داشت.

دقت بالای ماشین:
به دلیل ضخامت پایین خط برش که بین (0/2-0/4mm) می باشد و عدم ذوب لبه برش و نیز سیستم دقیق CNC این ماشین قطعات تولید شده از دقت بالایی بین (0/1-0/01) برخوردار می باشند.

سرعت بالای لیزر:
سرعت حرکت درهنگام برش بین (1-12) متر در دقیقه بوده و سرعت حرکت بدون بار 80 متر در دقیقه می باشد.

Shuttell Table :
دستگاه با داشتن یک میز کار اضافه بدون اتلاف وقت ورق بعدی را در حین برش برای ماشین آماده نگه می دارد .

عدم ایجاد پیلسه روی خط برش:
به دلیل عدم ذوب و عدم وجود فشار روی قطعه سطح برش بسیار صاف و دقیق به ما ارائه می دهد به طوریکه قطعه بعد از برش دیگر نیاز به ماشین کاری نخواهد داشت (در حد )

سوراخکاری قطعات:
این ماشین با توجه به وجود آبشن Eco Cut با سرعت بالا قابلیت سوراخکاری روی قطعات را نیز دارد. با توجه به دقت و فعالیت های بالا قابلیت دستگاه پانچ را خواهد داشت.

این پست دارای 0 دیدگاه